Leeftijd: 5 t/m 12 jaar

Deze groep is de doelgroep waar de Jeugdweek zich op richt met het maken van programma’s. Hoewel een aantal programma’s jaarlijks terugkeren, zijn er nog genoeg programma onderdelen die ieder jaar opnieuw worden aangepast. Uiteraard probeert de Jeugdweek programma’s te bedenken die zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Er wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen programma’s voor de jongere kinderen (5 jaar t/m 8 jaar) en de oudere kinderen (9 jaar t/m 12 jaar).

De kinderen in uit deze leeftijdscategorie worden verdeeld in aantal groepen waarbij iedere groep wordt begeleid door een aantal vrijwilligers. Veelal zijn deze vrijwilligers zelf als jong kind begonnen met deelname aan de Jeugdweek en zijn zij via de verschillende leeftijdscategorieën en de middengroep doorgegroeid tot het begeleiden van de groepen.

Middengroep

Zoals beschreven worden de programma’s (voornamelijk) georganiseerd voor de kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Om groepen te begeleiden moet een vrijwilliger minimaal 16 jaar oud zijn. Maar uiteraard heeft de Jeugdweek ook een programma voor de kinderen van 13 jaar tot en met 15 jaar. Deze groep deelnemers vormt samen de middengroep.
De Jeugdweek ziet deze middengroep als schakel tussen de kindercategorie en de leiding. De middengroep heeft op een aantal momenten een eigen programma, waarbij een deel van de activiteiten ook in de avond of nacht wordt georganiseerd. Zo hebben zij een activiteit inclusief overnachting op dinsdag en een feestavond op vrijdag. Overdag zijn het de deelnemers van de middengroep die de programma onderdelen voor de jongere kinderen begeleiden.