Leeftijd: 5 t/m 12 jaar

Deze groep is de doelgroep waar de Jeugdweek zich op richt met het maken van programma’s. Hoewel een aantal programma’s jaarlijks terugkeren, zijn er nog genoeg programma onderdelen die ieder jaar opnieuw worden aangepast. Uiteraard probeert de Jeugdweek programma’s te bedenken die zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Er wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen programma’s voor de jongere kinderen (5 jaar t/m 8 jaar) en de oudere kinderen (9 jaar t/m 12 jaar).

De kinderen in uit deze leeftijdscategorie worden verdeeld in aantal groepen waarbij iedere groep wordt begeleid door een aantal vrijwilligers. Veelal zijn deze vrijwilligers zelf als jong kind begonnen met deelname aan de Jeugdweek en zijn zij via de verschillende leeftijdscategorieën en de middengroep doorgegroeid tot het begeleiden van de groepen.